ผลงานที่ผ่านมา

องค์กรชั้นนำที่ ซันนี่ได้จัดหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

นี่คือองค์กรชั้นนำ องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนหนึ่ง นับตั้งแต่ธุรกิจครอบครัวของคนไทย องค์กรมหาชน องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ไปจนถึงองค์กรข้ามชาติ จากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความไว้วางใจเทรนเนอร์ซันนี่ได้จัดโครงการอบรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล เกิดกระบวนการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์แต่ละองค์กรมากขึ้นค่ะ

 

Screen Shot 2562-09-30 at 17.24.35.png

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2020 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram