หัวข้อ ปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต

หลังวิกฤตผ่านไป เรายังต้องปรับตัวหลายๆอย่าง

วันนี้ไปปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต

ผ่านทางออนไลน์ โดยเน้น

-กระตุ้นจิตสำนึกในยุคCovid

-การทำงานเป็นทีม

-ปลุกไฟในตัวออกมาปรับใช้ในNew Normal

-พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรเพื่อฝ่าวิกฤต

.

เตรียมสไลด์ใหม่ กิจกรรมใหม่ตลอด

ที่สอนออนไลน์ และต้องเตรียมแผนสำรองเสมอ

เพราะมันคือการสอนผ่านออนไลน์

.

ขอขอบคุณทีมงานเอสซีทีที่เชิญไปแบ่งปันนะคร้า

.

#ปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต

#VirtualClass

#TeamEnergizedTrainer

หัวข้อ ปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต 1
อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram