หลักสูตรทำงานเชิงรุกด้วยการคิดบวก
(Positive Energy for Proactive Success )

จุดเด่นของหลักสูตร: ปลูกฝังด้วยแนวคิดเชิงบวก ทำให้รู้จักคุณค่าในตนเองและชื่นชมคนอื่นเป็น ส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ
 1. ได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ เพื่อสร้างมุมมองที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน 
 2. เรียนรู้การสร้างบรรยากาศในการทำงานเชิงบวกและมีจิตสำนึกรักองค์กร รักในงานที่ทำ
 3. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงบวกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและงานที่ทำได้
รายละเอียดหลักสูตร
 • ปรับมุมคิด เปลี่ยนมุมมองต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เทคนิคการกระตุ้นพลังงานบวก
 • คุณค่าตนเองและในงานที่ทำ
 • เปิดใจก้าวไปด้วยกัน
 • การทำงานของสมองส่งผลต่อความคิดเราอย่างไร

 

 

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการอบรมที่ผ่านมา

ขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้เราไปได้ไกล

หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน มีน้อยคนมากๆที่จะคิดภาพออกว่า เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการประชุมสอนงาน คุยกันคล้ายการเจอตัวผ่านทางออนไลน์ได้ .

แม้ค่ายจะจบ งานจะเสร็จไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ยังมีให้กันยาวๆ

จากประสบการณ์หลายเวทีที่มีโอกาสได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ตนเองในอดีต ที่เคยทำได้และทำพลาด รวมถึงมอบเทคนิคเล็กๆในการค้นหาตนเองทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแต่ละวันรวมถึงสร้างพลังใจดีๆได้ด้วยตนเอง

วิกฤตมา พาธุรกิจเปลี่ยน

วิกฤตมา...พาธุรกิจเปลี่ยนเน้นลงมือทำ... นำสู่ผลลัพธ์กระชับแก้ปัญหาให้ลูกค้า เมื่อต้นปีบินไป Certify เรื่อง Design Thinkingมา แต่ดันเจอเรื่องCovid เลยทำให้หลายๆโครงการต้องชะลอตัว หรือถูกพับเก็บ ล้มเลิกไปเลยก็มี โชคดีที่ลูกค้ารายนี้ยังรอ เป็นบริษัทด้านไอทียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง

หัวข้อ ปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต

หลังวิกฤตผ่านไป เรายังต้องปรับตัวหลายๆอย่าง วันนี้ไปปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต ผ่านทางออนไลน์ โดยเน้น

สนใจสามารถติดต่อกลับ โดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่างได้ค่ะ

  อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
  (Trainer Sunny)
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

  อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
  (Trainer Sunny)

  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
  (Team Energized Trainer)

  © Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
  © COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
  facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram