7 ทักษะที่จำเป็นเพื่ออยู่รอดในอนาคต

ความรู้แค่เรียนกันมาในห้องเรียนอาจจะไม่เพียงพอ

ไม่ได้บอกว่าความรู้วิชาการหรือด้านวิชาชีพไม่สำคัญน้า

เพียงแต่มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคปัจจุบัน

หลายๆอาชีพกำลังล้มหายตายจากไป

เพราะมีเจ้าเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่

ทักษะที่มีบทบาทจำเป็นมากขึ้นคือ ทักษะที่เรียกว่า "Softskills"

งั้นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า "Softskills"

กันก่อนดีกว่าค่ะ

ว่ามันคืออะไร skill แปลว่า ทักษะ ส่วนคำว่า Softskill มันก็คือ

ทักษะนิ่มนั่นเอง (ไม่ใช่แปลอย่างงั้นนะคะ)

.

.

แต่มันหมายถึง ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเข้าสังคมและการทำงาน

พูดง่ายๆคือ Hardskills อาจทำให้เราถูกเรียกสัมภาษณ์

แต่จะได้งานหรือไม่นั้น และพอได้งานแล้วจะเจริญรุ่งเรืองไหม

มันขึ้นอยู่กับ Softskills นั่นเองค่ะ

.

.

ทักษะซอฟต์สกิล (Softskills) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์

การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านอารมณ์ต่างๆ  

รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ การแสดงออกทางสังคม

ซึ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่ค่อยๆพัฒนากันได้ จากการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานี่แหละ

เลยอยากจะรวบรวม 7 C

ทักษะที่จำเป็นเพื่ออยู่รอดในอนาคต

ไม่ว่าจะทำงานในสายไหนก็ตาม   ควรมีทักษะเหล่านี้ เพื่อชีวิตดี ชีวิตพุ่ง

.

.

ทักษะแรก: Creative Thinking

(ความคิดสร้างสรรค์)

ทักษะนี้ยังไง AI ก็แทนมนุษย์อย่างเราไม่ได้ เพราะเรามีสมอง

ที่สามารถฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ได้

ทักษะนี้ถือว่ามีคุณค่ามากและเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์นี้ไม่ได้จำกัดแค่ในวงศิลปะสมัยที่เราเรียนกันเท่านั้น

แต่ยังหมายถึงการคิดสินค้าใหม่ๆ บริการรูปแบบแตกต่างจากเดิม

ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกด้วยค่ะ

.

.

ทักษะสอง: Critical Thinking & Decision Making

(คิดวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ)

ยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลมีมหาศาล หรือ Big Data  เราจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์

ที่ช่วยในการย่อยข้อมูลจากมหาศาลให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือสามารถคิดแยก แบ่งประเภทกลุ่มได้

เพื่อง่ายในการนำหยิบมาใช้ของสมอง รวมถึงพอมีข้อมูลมากพอแล้วต้องมีทักษะในการ

ตัดสินใจว่าจะเอาทางเลือกไหนดี   หลังจากที่เราใช้ทักษะแรกในการคิดไอเดียใหม่ๆ

หาทางเลือกเยอะๆ สุดท้ายเราต้องมีทักษะ Critical เชิงวิเคราะห์ วิพากษณ์วิจารณ์ได้จาก

การตั้งคำถาม ตีความ ประเมินทางเลือกตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด และผิดพลาดน้อยที่สุด

.

.

ทักษะสาม: Concise Communication

(สื่อสารสั้น กระชับ)

หลังจากที่คิดได้แล้ว ก็ต้องรู้จักวิธีการสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ เข้าใจ

การสื่อสารไม่ได้จำกัดแค่การพูด แต่การสื่อสารในที่นี้ยังหมายถึงการเขียน การแสดงออกทาง

ภาษากาย อารมณ์ ความรู้สึก  บางคนมาตกม้าตายทักษะนี้ก็มี คิดได้แต่สื่อสารออกไปไม่ได้

สิ่งที่คิดมาก็เหมือนศูนย์เปล่า บางคนอาจจะพูดเก่ง เขียนไม่เก่ง หรือบางคนอาจจะเขียนเก่ง

แต่พูดไม่เก่ง ทักษะเหล่านี้ก็สามารถฝึกฝนกันได้

ในการทำงานย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน

ทั้งเสนองาน เสนอความคิดเห็น คุยแบบทางการ ไม่ทางการ

นอกจากนี้ยังหมายถึงทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองก็อยู่ในทักษะการสื่อสาร

ที่เราควรฝึกให้มีทักษะนี้ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดด้วยค่ะ

.

.

ทักษะสี่: Collaboration and Coordination

(การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการประสานงาน)

นทุกอย่างล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่าย หลายๆคน

เราต้องมีการทำงานที่หลากหลายกับคนต่างวัย ต่างการศึกษา ต่างถิ่นกำเนิด

ต่างแผนก เพื่อความหลากหลายในการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพออกมา

ทักษะนี้จึงจำเป็นอีกทักษะหนึ่งในการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และทำอย่างพร้อมเพรียงกัน

.

.

ทักษะที่ห้า: Complex Problem Solving

(การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน)

ทักษะนี้ AI อาจจะยังทำแทนมนุษย์อย่างเราไม่ได้ อย่างที่เคยบอกไว้ว่า

สมองของมนุษย์มีความสามารถมหาศาล AI อาจจะทำงานที่มันซำ้ๆได้

แต่ถ้าซ้ำซ้อนมาก ต้องอาศัยคนที่มองได้ทั้งภาพรวมและภาพย่อย

สามารถมองความเชื่อมโยงของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น

โดยคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนออกมาได้

.

.

ทักษะที่หก: Cross Culture&Time Management

(การทำงานข้ามสายวัฒนธรรมและบริหารเวลา)

โลกที่ไร้พรมแดน เราสามารถติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศได้ไม่ลำบากอีกต่อไป

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เรามีโอกาสได้ติดต่อกับคนต่างชาติที่มี

วัฒนธรรมแตกต่างจากบ้านเราไปบ้าง หากเราไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรมของเขา

ก็ยากที่จะทำงานร่วมกันได้   เวลาในแต่ละวันมีเท่าเดิมคือ 24 ชั่วโมง

ที่เพิ่มเติมคือสิ่งล่อตาล่อใจที่จะมากระแทกตา ทำให้เราทำงานไม่เสร็จได้

ทางที่ดีคนทำงานจึงควรมีทักษะในการบริหารเวลา สิ่งไหนสำคัญควรทำก่อน

รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญเรื่องต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวัน ทั้งเรื่องส่วนตัว

และเรื่องงาน หรืออาจจะต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกัน เพื่อให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดคร้า

.

.

ทักษะที่เจ็ด: Continue Learning

(การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

เมื่อเทคโนโลยีถูกคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คนทำงานอย่างเราๆเองก็ต้องมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ต้องเปรียบเสมือนตนเองเหมือนน้ำครึ่งแก้วตลอดเวลา

ที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่รู้ เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพที่ทำ เพื่อให้การทำงานมันดีขึ้น ยิ่งๆขึ้นไป

อย่าโมแต่ไปยึดติดกับของเดิมๆ เพราะมันอาจจะเกิดอาชีพใหม่ วิธีการทำงานแบบใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะ

.

.

นอกจากเราจะมีHard skills ทักษะความเชี่ยวชาญในงานหรืออาชีพแล้ว

เป็นใบเบิกทางในการทำงาน   เราควรมีทักษะ Softskills ทั้ง 7 C

เกี่ยวกับคนเพื่อให้เราอยู่รอดได้ในอนาคต และพลิกโอกาสให้สำเร็จ

ได้ทั้งงานและใจคนทำงานด้วยกันเองด้วยค่ะ

.

.

หากใครอยากพัฒนาทักษะไหนสามารถอ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

หรือเข้าคลาสพัฒนาทักษะต่างๆจริงๆให้แหลมคมยิ่งๆขึ้นไปได้ค่ะ 

เทรนเนอร์ซันนี่

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพิ่มพลังใจปลุกไฟทำงาน

training-2877134_960_720.jpg

www.trainersunny.com

Fanpage: Trainer Sunny

Line OA: @trainersunny

You tube: Trainer Sunny 

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2024 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
นโยบายความเป็นส่วนตัว
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram