แก้ปัญหาและตัดสินใจ

เรามีเรื่องให้แก้ปัญหาและตัดสินใจ
ไม่ซ้ำในแต่ละวัน
บางครั้งวันละหลายๆเรื่อง
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
...
...

วันนี้มาพบรุ่น 2 กับบุคลากร กฟภ.
เกือบ 400 คน
#แก้ปัญหาและตัดสินใจ
#ProblemSolvingandDecisionMaking
 
ขอขอบคุณคุณลภัสที่ส่งมอบโอกาสดีๆให้กันเสมอ
ขอขอบคุณคุณบุ๋มและทีมงานที่บริการอย่างดี
...
...
เสร็จจากภาครัฐ เปลี่ยนหมวกอีกใบ
บินไปพบกับภาคเอกชนที่เหนือต่อจ้าววว
...
...
#TrainerSunny
#เทรนยังไงให้สนุกบวกมีสาระ
#แก้ปัญหาและตัดสินใจ
#ปลุกไฟทางความคิด
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram