เทคนิคการปรับตัวและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

เพราะอะไรเราจึงต้องปรับตัว?
............................................
แต่ละที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เราควรปรับตัวเราให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ
.
ยิ่งคนในองค์กรมีเยอะมากเท่าไหร่
ยิ่งควรสื่อสารกันมากขึ้นเท่านั้น
เพื่อให้เข้าใจตรงกันและ
กันความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นได้
.
ทักษะที่จำเป็นในการทำงานปัจจุบัน
ถ้าไม่อยากตกงานมีอะไรบ้าง
.
ขอขอบคุณ Challenge Training ที่ไว้วางใจ
ในหัวข้อ "เทคนิคการปรับตัวและ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน"
ให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 100 กว่าคนคร้า
.
#เทคนิคการปรับตัว
#การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
#ปลุกพลังคนทำงาน
#Energizer

This slideshow requires JavaScript.

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram