หัวข้อ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

การเมืองเราไม่ยุ่ง
เรามุ่งแต่การศึกษา

ยังคงเดินหน้าแบ่งปันประสบการณ์
ความรู้เรื่อง #ทักษะชีวิต
#การเตรียมตัวก่อนทำงาน
ในงานปัจฉิมนิเทศ
ให้น้องๆอาชีวะที่กำลังจะจบ
ไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปค่ะ
 
สถาบันไหนสนใจ ติดต่อได้นะคะ
#เทรนเนอร์ซันนี่
#พัฒนาคนพัฒนาเยาวชน
#SoftskillTrainer
#วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram