หลักสูตรEnergize Your Communication for New Normal

ขอขอบคุณทาง NIA ที่ให้เกียรติเชิญไปปลุกพลังพิชิตการสื่อสารในNew Normal

เพราะการสื่อสารไม่ได้มีแค่คำพูดอย่างเดียว

ยังจะมีการสื่อสารไม่ใช้คำพูดอีกเรียกได้ว่าสื่อสารเป็น เห็นโอกาสไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ถ้าได้จัดแบบ Offline น่าจะสนุกกว่านี้นะคร้า

#EnergizeYourCommunicationForNewNormal

#TeamEnergizedTrainer

#NIA

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram