หลักสูตรCustomer Service Mindset_ทานตะวัน

💗ไม่เฉพาะแค่บริการลูกค้าภายนอก
ลูกค้าภายในเราก็ต้องบริการด้วย
💗ทุกคนไม่ว่าจะทำตำแหน่งไหน
สามารถบริการผู้อื่นได้หมด
ที่สำคัญต้องบริการด้วยใจ😍


.
.
วันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหลักสูตร
"Customer Service Mindset" ในนาม
ศูนย์พัฒนาองค์รวม
.
.
ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจ👍
ทำในทุกๆกิจกรรมนะคะ
.
.
#TrainerSunny
#CustomerServiceMindset
#Energizer
#ThantawanIndustry

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram