หลักสูตร Creative Thinking for Innovation

พบประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ค่อยเจอมาก่อน
วันนี้ได้มีโอกาสมาปลุกพลังทางความคิด
ให้แต่ละคน...กล้าคิด... กล้าทำ
กล้าที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
ให้กับระดับหัวหน้างานจากหลากหลายองค์กร
ผ่านเคสต่างๆและการลงมือทำ
จากประสบการณ์ผู้เรียนโดยตรงคะ

 

หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ในงานไม่มากก็น้อยนะคะ

#ปลุกพลังความคิดในตัวคุณ
#ชาร์จพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ
#เทรนเนอร์ซันนี่

 

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram