หลักสูตร ปรับความคิด พิชิตเป้าหมายและความสุข

เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้
สู่อนาคตที่ดีในวันหน้า
เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนไทย
มีศักยภาพและความสามารถ
ในแบบของพวกคุณเอง

 

ถ่ายทอดประสบการณ์
องค์ความรู้ระดับโลกและปลุกไฟในตัวคุณ
ให้กับน้องๆนักเรียนและคุณครู
โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร
และโรงเรียนบัวงามวิทยา
จ.อุบลราชธานี กว่า 700 คนที่ผ่านมา

ขอขอบคุณด้วยรักจากใจจริงค่ะ

#เทรนเนอร์ซันนี่

 

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram