หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ณ เทศบาลบางเดื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

คิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียว
เราต่างต้องมีส่วนร่วมในทีม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (เทรนเนอร์ซันนี่)
ได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลบางเดื่อ ในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
“กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"
ดำเนินการโดย อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย หรือ เทรนเนอร์ซันนี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 

This slideshow requires JavaScript.

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram