หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดที่ กรมพัฒนาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

 

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2020 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram