สื่ออย่างไรให้ได้งานและโดนใจ (Effective Communication)

จุดเด่นของหลักสูตร: ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ผู้ฟังแต่ละกลุ่ม เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย และเข้าถึงคนฟังมากที่สุด

สิ่งที่จะได้รับ:

 1. ได้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและโดนใจผู้ฟัง
 2. เห็นความสำคัญของการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างทีมงานในองค์กร
 3. สำรวจตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร
 4. สามารถวิเคราะห์อุปสรรคและจัดการปัญหาการสื่อสารได้ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร:

 • องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสาร
 • เทคนิคการสื่อสารกับผู้ฟังที่หลากหลายอย่างตรงจุดและโดนใจ
 • อุปสรรคและปัญหาของการสื่อสารที่ผิดพลาด
 • ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 • ทักษะการฟังเชิงลึก(Active Listening) เพื่อเข้าใจและเข้าถึงคน

รูปแบบการเรียนรู้: เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำ workshop รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน บรรยากาศสบายๆ สนุกสนาน

 

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการอบรมที่ผ่านมา

ขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้เราไปได้ไกล

หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน มีน้อยคนมากๆที่จะคิดภาพออกว่า เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการประชุมสอนงาน คุยกันคล้ายการเจอตัวผ่านทางออนไลน์ได้ .

แม้ค่ายจะจบ งานจะเสร็จไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ยังมีให้กันยาวๆ

จากประสบการณ์หลายเวทีที่มีโอกาสได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ตนเองในอดีต ที่เคยทำได้และทำพลาด รวมถึงมอบเทคนิคเล็กๆในการค้นหาตนเองทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแต่ละวันรวมถึงสร้างพลังใจดีๆได้ด้วยตนเอง

วิกฤตมา พาธุรกิจเปลี่ยน

วิกฤตมา...พาธุรกิจเปลี่ยนเน้นลงมือทำ... นำสู่ผลลัพธ์กระชับแก้ปัญหาให้ลูกค้า เมื่อต้นปีบินไป Certify เรื่อง Design Thinkingมา แต่ดันเจอเรื่องCovid เลยทำให้หลายๆโครงการต้องชะลอตัว หรือถูกพับเก็บ ล้มเลิกไปเลยก็มี โชคดีที่ลูกค้ารายนี้ยังรอ เป็นบริษัทด้านไอทียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง

หัวข้อ ปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต

หลังวิกฤตผ่านไป เรายังต้องปรับตัวหลายๆอย่าง วันนี้ไปปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต ผ่านทางออนไลน์ โดยเน้น

สนใจสามารถติดต่อกลับ โดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่างได้ค่ะ

  อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
  (Trainer Sunny)
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

  อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
  (Trainer Sunny)

  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
  (Team Energized Trainer)

  © Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
  © COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
  facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram