พูดอย่างไรให้อยากฟัง ฟังอย่างไรให้อยากพูด (Communication By Listening)

จุดเด่นของหลักสูตร: ฝึกฝนเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างแผนกได้ มีการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรม ผ่านworkshop ต่างๆตลอดหลักสูตร

สิ่งที่จะได้รับ:

 1. ได้เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น
 2. พัฒนาการจับประเด็นเพื่อสื่อสารได้ครบใจความสำคัญ
 3. เห็นความสำคัญของการฟังทีม เพื่อเข้าใจกันมากขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับสารและถ่ายทอดส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือมีอคติ
 5. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน ไม่รีบด่วนตัดสินและลดอัตตาในตนเองลง

รายละเอียดหลักสูตร:

 • องค์ประกอบพื้นฐานของการฟัง
 • ทำความรู้จักการฟัง 4 ระดับ
 • ความแตกต่างระหว่างการฟังเชิงรุกและการฟังเชิงรับ
 • นักฟังที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • Powerful Question ตั้งคำถามเพื่อการฟัง
 • การประยุกต์ใช้การฟังกับการทำงาน
 • พูดอย่างไรให้เขาอยากฟัง และฟังอย่างไรให้เขาอยากพูดต่อ

รูปแบบการเรียนรู้: เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม การทำ workshop รวมถึงแลกเปลี่ยนในวงสนทนาระหว่างผู้เรียน บรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลาย

 

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการอบรมที่ผ่านมา

ขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้เราไปได้ไกล

หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน มีน้อยคนมากๆที่จะคิดภาพออกว่า เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการประชุมสอนงาน คุยกันคล้ายการเจอตัวผ่านทางออนไลน์ได้ .

แม้ค่ายจะจบ งานจะเสร็จไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ยังมีให้กันยาวๆ

จากประสบการณ์หลายเวทีที่มีโอกาสได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ตนเองในอดีต ที่เคยทำได้และทำพลาด รวมถึงมอบเทคนิคเล็กๆในการค้นหาตนเองทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแต่ละวันรวมถึงสร้างพลังใจดีๆได้ด้วยตนเอง

วิกฤตมา พาธุรกิจเปลี่ยน

วิกฤตมา...พาธุรกิจเปลี่ยนเน้นลงมือทำ... นำสู่ผลลัพธ์กระชับแก้ปัญหาให้ลูกค้า เมื่อต้นปีบินไป Certify เรื่อง Design Thinkingมา แต่ดันเจอเรื่องCovid เลยทำให้หลายๆโครงการต้องชะลอตัว หรือถูกพับเก็บ ล้มเลิกไปเลยก็มี โชคดีที่ลูกค้ารายนี้ยังรอ เป็นบริษัทด้านไอทียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง

หัวข้อ ปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต

หลังวิกฤตผ่านไป เรายังต้องปรับตัวหลายๆอย่าง วันนี้ไปปลุกไฟทีมงานหลังวิกฤต ผ่านทางออนไลน์ โดยเน้น

สนใจสามารถติดต่อกลับ โดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่างได้ค่ะ

  อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
  (Trainer Sunny)
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

  อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
  (Trainer Sunny)

  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
  (Team Energized Trainer)

  © Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
  © COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
  facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram