การอบรมหลักสูตรบุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซันนี่ได้จัดอบรมหลักสูตรบุคลิภภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ โดยกลุ่มผู้เรียนคือคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่น่ารักทั้งหลายค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศของการอบรมค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram