หลักสูตรแก้ปัญหาและตัดสินใจ

วันศุกร์ สิ้นเดือนอย่างนี้
ยิ่งต้องทำงานอย่างมีความสุข😀
.
 
วันนี้มีความสุขแบบ😍EXCLUSIVE😍
แบ่งปันหลักสูตร"การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ"
(Problem Solving&Decision Making)
ให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ🎎
(Thailand Textile Institute)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเทคนิค
เสริมพลังกระตุ้นความคิด

.
 
บรรยากาศเข้มข้น เน้นworkshopเป็นหลัก
เอาปัญหาจริงๆมาช่วยกันแก้
เพื่อเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
.
 
🙏ขอขอบคุณSpecial Peopleทั้ง10ท่าน
ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
.
 
🙏ขอขอบคุณอ.มงคลที่มอบโอกาสดีๆ
เช่นนี้ให้กันเสมอมานะคะ
.
 
😁Happy Friday😁
 
#Energizer
#TrainerSunny
#แก้ปัญหาและตัดสินใจ
#สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

This slideshow requires JavaScript.

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2020 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram